Loading...

Máy cuộn rơm

Máy cuộn rơm PT-CR57.1 máy được CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ cấp bằng ĐỘC QUYỀN GIẢI PHÁP HỮU ÍCH số 1494. Cấp theo quyết định số: 10490/QĐ_SHTT, ngày 21/02/2017. Máy được tự hành trên bánh xích cao su, có thùng chứa rơm. Khi đầy thùng sẽ chở rơm đến nơi tập kết, kéo cần thủy lực để đổ rơm xuống. Máy dễ dàng di chuyển trên nhiều loại địa hình như ẩm ướt, lầy thụt. Ngoài chức năng cuốn rơm và vận chuyển rơm, máy còn được dùng như một xe vận chuyển nông sản trên đồng.

Loading...

Mô tả

Máy cuộn rơm PT-CR57.1 máy được CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ cấp bằng ĐỘC QUYỀN GIẢI PHÁP HỮU ÍCH số 1494. Cấp theo quyết định số: 10490/QĐ_SHTT, ngày 21/02/2017. Máy được tự hành trên bánh xích cao su, có thùng chứa rơm. Khi đầy thùng sẽ chở rơm đến nơi tập kết, kéo cần thủy lực để đổ rơm xuống. Máy dễ dàng di chuyển trên nhiều loại địa hình như ẩm ướt, lầy thụt. Ngoài chức năng cuốn rơm và vận chuyển rơm, máy còn được dùng như một xe vận chuyển nông sản trên đồng.

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ